Powrót do relacji
Kraków Główny – Katowice – Katowice Załęże Gliwice – Opole Gł. – Wrocław Gł. – Opole Gł. – Lubliniec – Katowice – Kraków Mydlniki
Jeżeli chcesz zobaczyć legendę, kliknij w z lewej strony mapy.

Powrót do relacji