wstęp
Strona główna
powrót
Lokomotywy spalinowe

1 Nowsze 2 3 4

Rzadziej spotykane typy taboru
Ponieważ ilostan niektórych typów lokomotyw trudny jest do zweryfikowania, ich typy, jak i malowania nie są dodatkowo oznaczane.
Zdjęcia prezentowane są chronologicznie.
Najstarsze znajdują się na samym dole strony.

Wąskotorowetyp/nr: TEM2-057
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: KOLPREM
data: 15.04.2015 r.
miejsce: linia nr 95, zbliża się do stacji Kraków Mydlnki

typ/nr: SM42-2351 (Fablok 6D)
przewoźnik: Omniloko sp. z o.o.
data: 14.04.2015 r.
miejsce: 
Kraków Prokocim Towarowy, PRB, oczekuje na odjazd

typ/nr: SM42-2087 (Fablok 6D)
przewoźnik: Rail Polska
data: 12.04.2015 r.
miejsce: stacja Krzeszowice, oczekuje na bocznym torze

typ/nr: S200-251 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 04.07.2015 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem platform dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: SM42-798 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 29.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, z pociągiem technicznym jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: BR232-537 (ZSRR - ŁTZ TE109)
przewoźnik: KOLPREM (malowanie właściciela - Skinest Rail AS Tallin)
data: 29.03.2015 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem cystern jedzie w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: BR232-537 (ZSRR - ŁTZ TE109)
przewoźnik: KOLPREM (malowanie właściciela - Skinest Rail AS Tallin)
data: 29.03.2015 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem cystern jedzie w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: M62-1077 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 28.03.2015 r.
miejsce: stacja Trzebinia. ze skladem towarowym oczekuje na bocznym torze

typ/nr: M62-1077 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 28.03.2015 r.
miejsce: stacja Trzebinia. ze skladem towarowym oczekuje na bocznym torze

typ/nr: M62-1077 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 28.03.2015 r.
miejsce: stacja Trzebinia. ze skladem towarowym oczekuje na bocznym torze

typ/nr: ST44-1206 (ZSRR ŁTZ M62)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 28.03.2015 r.

miejsce: manewruje po stacji Trzebinia

typ/nr: SM42-1281 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 28.03.2015 r.
miejsce: ze skladem weglarek manewruje po stacji Trzebinia

typ/nr: SM41-1281 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 28.03.2015 r.
miejsce: ze skladem weglarek manewruje po stacji Trzebinia

typ/nr: ST44-1206 (ZSRR ŁTZ M62)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 28.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem węglarek wjeżdża na stację w Trzebinii

typ/nr: ST44-1206 (ZSRR ŁTZ M62)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 28.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem węglarek wjeżdża na stację w Trzebinii

typ/nr: SM42-970 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 26.03.2015 r.
miejsce: remontowana linia nr 118 do Balic, z pociągiem technicznym jedzie w kierunku Mydlnik

typ/nr: SM42-2487 (Fablok 6D)
przewoźnik: Dolnośląskie Linie Autobusowe
data: 26.03.2015 r.
miejsce: remontowana linia nr 118 do Balic, w oddali pociąg techniczny

typ/nr: SM42-2487 (Fablok 6D)
przewoźnik: Dolnośląskie Linie Autobusowe
data: 26.03.2015 r.
miejsce: remontowana linia nr 118 do Balic, w oddali pociąg techniczny

typ/nr: SM42-2487 (Fablok 6D)
przewoźnik: Dolnośląskie Linie Autobusowe
data: 26.03.2015 r.
miejsce: remontowana linia nr 118 do Balic, w oddali pociąg techniczny

typ/nr: SM42-2487 (Fablok 6D)
przewoźnik: Dolnośląskie Linie Autobusowe
data: 26.03.2015 r.
miejsce: remontowana linia nr 118 do Balic, załadunek tlucznia

typ/nr: SM42-2487 (Fablok 6D)
przewoźnik: Dolnośląskie Linie Autobusowe
data: 26.03.2015 r.
miejsce: linia nr 118, pcha wagony na tłuczeń

typ/nr: SM42-2487 (Fablok 6D)
przewoźnik: Dolnośląskie Linie Autobusowe
data: 26.03.2015 r.
miejsce: linia nr 118, pcha wagony na tłuczeń

typ/nr: SM42-2487 (Fablok 6D)
przewoźnik: Dolnośląskie Linie Autobusowe
data: 26.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, pcha wagony na tłuczeń w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: S200-219 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 26.03.2015 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem węglarek dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: S200-219 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 26.03.2015 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem węglarek dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: S200-219 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 26.03.2015 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem węglarek dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2605 (Fablok 6D)
przewoźnik: MAJKOLTRANS
data: 23.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, luzem przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapieniik

typ/nr: SM42-2605 (Fablok 6D)
przewoźnik: MAJKOLTRANS
data: 23.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, luzem przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapieniik

typ/nr: SM42-2605 (Fablok 6D)
przewoźnik: MAJKOLTRANS
data: 23.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, luzem przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapieniik

typ/nr: 060DA-2332 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 20.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern dojeżdża do przystanku Muydlniki Wapieniik

typ/nr: 060DA-2332 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 20.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern dojeżdża do przystanku Muydlniki Wapieniik

typ/nr: Class66 159
(USA Electo-Motive Diesel JT42CWRM)
przewoźnik: 
DB Schenker Rail Polska (malowanie EWS United Kingdom)
data: 20.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, po torze niewłaściwym jedzie ze składem towarowym w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: Class66 159
(USA Electo-Motive Diesel JT42CWRM)
przewoźnik: 
DB Schenker Rail Polska (malowanie EWS United Kingdom)
data: 20.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, po torze niewłaściwym jedzie ze składem towarowym w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: Class66 159
(USA Electo-Motive Diesel JT42CWRM)
przewoźnik: 
DB Schenker Rail Polska (malowanie EWS United Kingdom)
data: 20.03.2015 r.
miejsce: linia nr 133, po torze niewłaściwym jedzie ze składem towarowym w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: T448.p-116 (ČKD)
przewoźnik: 
DB Schenker Rail Polska
data: 19.02.20-15 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: S200-255 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOPLREM
data: 12.02.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Mydlniki, mijanka z ET41-151

typ/nr: Class66 189
(USA Electo-Motive Diesel JT42CWRM)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 15.01.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapiennik

typ/nr: Class66 189
(USA Electo-Motive Diesel JT42CWRM)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 15.01.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapiennik

typ/nr: Class66 189
(USA Electo-Motive Diesel JT42CWRM)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 15.01.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapiennik

typ/nr: SM42-1302 + SM42-1304
(Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 15.01.2015 r.
miejsce: linia nr 118 rejon stacji Kraków Mydlniki, w trakcji podwójnej z cysternami jadą w kierunku Balic

typ/nr: SM42-2161 (Fablok 6D) +
S200-262 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: 
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. +  KOLPREM
data: 15.01.2015 r.
miejsce: 
linia nr 95, z wagonem mieszkalnym wjeżdżają na stację Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2161 (Fablok 6D) +
S200-262 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: 
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. +  KOLPREM
data: 15.01.2015 r.
miejsce: 
linia nr 95, z wagonem mieszkalnym dojeżdżają do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2161 (Fablok 6D) +
S200-262 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: 
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. +  KOLPREM
data: 15.01.2015 r.
miejsce: 
linia nr 95, z wagonem mieszkalnym dojeżdżają do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2599 (Fablok 6D)
przewoźnik: TRAKCJA PRKiI
data: 13.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, z wagonem mieszkalnym dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2599 (Fablok 6D)
przewoźnik: TRAKCJA PRKiI
data: 13.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, z wagonem mieszkalnym dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2599 (Fablok 6D)
przewoźnik: TRAKCJA PRKiI
data: 13.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, z wagonem mieszkalnym dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: EU07E-009 + BR232-446 +TEM2-030
przewoźnik: PHU LOKOMOTIV + ECCO Rail + PHU LOKOMOTIV
data: 13.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, ze składem cystern dojeżdżają do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: TEM2-030
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PHU LOKOMOTIV 
data: 13.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, na zimno w składzie cystern dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: EU07E-009 + BR232-446 +TEM2-030
przewoźnik: PHU LOKOMOTIV + ECCO Rail + PHU LOKOMOTIV
data: 13.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, ze składem cystern dojeżdżają do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-1248 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, z pociągiem technicznym dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: TEM2-017
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 95, jako luzak 
wyjeżdża ze stacji Kraków Mydlniki w kierunku Batowic

typ/nr: TEM2-017
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 95, jako luzak 
wyjeżdża ze stacji Kraków Mydlniki w kierunku Batowic

typ/nr: TEM2-017
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 95, jako luzak 
wyjeżdża ze stacji Kraków Mydlniki w kierunku Batowic

typ/nr: SM42-876 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, jako luzak wyjeżdża ze stacji Kraków Mydlniki w kierunku Łobzowa

typ/nr: SM42-876 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, jako luzak wyjeżdża ze stacji Kraków Mydlniki w kierunku Łobzowa

typ/nr: SM42-876 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 100, jako luzak wyjeżdża ze stacji Kraków Mydlniki w kierunku Łobzowa

typ/nr: M62M-002 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem platform wjeżdża na stację Kraków Mydlniki

typ/nr: M62M-002 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem platform dojżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: M62M-002 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 12.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem platform dojżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-506 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP IC
data: 07.12.2014 r.
miejsce: 
hala napraw lokomotywowni Kraków Bieżanów Prokocim, obok 2 lokomotywy EU-07 i wózek przetokowy
typ/nr: 754-037 (ČKD)
przewoźnik: PKP IC (wypożyczona od Kolei Czeskich do obsługi niezelektryfikowanych linii)
data: 07.12.2014 r.
miejsce: 
hala napraw lokomotywowni Kraków Bieżanów Prokocim
typ/nr: 754-037 (ČKD)
przewoźnik: PKP IC (wypożyczona od Kolei Czeskich do obsługi niezelektryfikowanych linii)
data: 07.12.2014 r.
miejsce: 
hala napraw lokomotywowni Kraków Bieżanów Prokocim

typ/nr: SM42-3002 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 18D)
przewoźnik: PKP IC
data: 07.12.2014 r.
miejsce: hala napraw lokomotywowni Kraków Bieżanów Prokocim

typ/nr: SM42-3002 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 18D)
przewoźnik: PKP IC
data: 07.12.2014 r.
miejsce: hala napraw lokomotywowni Kraków Bieżanów Prokocim

typ/nr: TEM2-024
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: ECCO Rail
data: 07.12.2014 r.
miejsce: stacja Kraków Prokocim Towarowy, PRB, oczekuje na odjazd, obok ET22-1080

typ/nr: TEM2-024
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: ECCO Rail
data: 07.12.2014 r.
miejsce: stacja Kraków Prokocim Towarowy, PRB, oczekuje na odjazd, obok ET22-1080

typ/nr: SM42-3004 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 18D)
przewoźnik: PKP IC
data: 07.12.2014 r.
miejsce: stacja Kraków Głowny, ekspozycja z okazji Dnia Kolejarza

typ/nr: SM42-3004 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 18D)
przewoźnik: PKP IC
data: 07.12.2014 r.
miejsce: stacja Kraków Głowny, ekspozycja z okazji Dnia Kolejarza

typ/nr: M62-7038 (ZSRR ŁTZ) +
S-200 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 04.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym jadą w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 060DA-297 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 04.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern jedzie w kierunku stacji Kraków Mydlniki 

typ/nr: 060DA-297 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 04.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern jedzie w kierunku stacji Kraków Mydlniki 

typ/nr: SM42-1264 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 04.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak dojeżdża do Mydlnik Wapiennika

typ/nr: SM42-1264 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 04.12.2014 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak dojeżdża do Mydlnik Wapiennika

typ/nr: BR232-446 (ZSRR - ŁTZ TE109)
przewoźnik: ECCO Rail
data: 04.12.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: BR232-446 (ZSRR - ŁTZ TE109)
przewoźnik: ECCO Rail
data: 04.12.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: BR232-446 (ZSRR - ŁTZ TE109)
przewoźnik: ECCO Rail
data: 04.12.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: BR232-446 (ZSRR - ŁTZ TE109)
przewoźnik: ECCO Rail
data: 04.12.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2471 (Fablok 6D)
przewoźnik: Omniloko sp. z o.o.
data: 24.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, z wagonem technicznym jedzie w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-2471 (Fablok 6D)
przewoźnik: Omniloko sp. z o.o.
data: 24.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, z wagonem technicznym jedzie w kierunku stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 311D-20 (Newag)
przewoźnik: 
DB Schenker Rail Polska
data: 22.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: SM42-2216 (Fablok 6D)
przewoźnik: Rail Polska
data: 22.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, z wagonami technicznymi jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: SM42-2216 (Fablok 6D)
przewoźnik: Rail Polska
data: 22.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, z wagonami technicznymi jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: SM42-919 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 08.11.2014 r.
miejsce: jako luzak przejeżdża przez stację Skarżysko-Kamienna
typ/nr: SM42-919 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 08.11.2014 r.
miejsce: jako luzak przejeżdża przez stację Skarżysko-Kamienna

typ/nr: SM42-2147 (Fablok 6D)
przewoźnik: P.H.U. LOKOMOTIV / LOTOS Kolej
data: 08.11.2014 r.
miejsce: Stacja Skarżysko Kamienna Towarowa, oczekuje na bocznym torze
typ/nr: SM42-2147 (Fablok 6D)
przewoźnik: P.H.U. LOKOMOTIV / LOTOS Kolej
data: 08.11.2014 r.
miejsce: Stacja Skarżysko Kamienna Towarowa, oczekuje na 
bocznym torze

typ/nr: SM42-2147 (Fablok 6D)
przewoźnik: P.H.U. LOKOMOTIV / LOTOS Kolej
data: 08.11.2014 r.
miejsce: Stacja Skarżysko Kamienna Towarowa, oczekuje na 
bocznym torze

typ/nr: SM42-936 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 06.11.2014 r.
miejsce: linia nr 91, za składem towarowym jedzie w kierunku p.o. Gaj

typ/nr: SM42-936 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 06.11.2014 r.
miejsce: linia nr 91, za składem towarowym jedzie w kierunku p.o. Gaj

typ/nr: SM42-936 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 06.11.2014 r.
miejsce: linia nr 91, za składem towarowym jedzie w kierunku Kokotowa

typ/nr: SM42-3104 (Fablok 6D)
przewoźnik: TABOR Dębica
data: 04.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak jedzie w kierunku Mydlnik Wapiennika

typ/nr: SM42-3104 (Fablok 6D)
przewoźnik: TABOR Dębica
data: 04.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak jedzie w kierunku Mydlnik Wapiennika
typ/nr: SM42-1021 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 04.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak jedzie w kierunku Mydlnik
typ/nr: 060DA-297 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 04.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern  jedzie w kierunku przystanku Mydlniki Wapiennik
typ/nr: 060DA-297 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 04.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern  jedzie w kierunku przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: 060DA-297 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 04.11.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern  jedzie w kierunku przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: 311D-04 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 29.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 311D-04 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 29.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 311D-04 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 29.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 311D-04 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 29.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 311D-04 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 29.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 060DA-149 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 28.10.2014 r.
miejsce: ze składem cystern oczekuje na bocznym torze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: M62M-011 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 25.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133 wysokość Zabierzowa, ze składem towarowym jedzie w kierunku Mydlnik

typ/nr: M62M-011 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 25.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133 wysokość Zabierzowa, ze składem towarowym jedzie w kierunku Mydlnik

typ/nr: SM03-162 (Fablok Ls150)
przewoźnik: PKP Cargo Wagon Kraków
data: 21.10.2014 r.
miejsce: wagonownia PKP Cargo Kraków Bieżanów

typ/nr: SM42-1021 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 16.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133 wysokość Zabierzowa, ze składem towarowym jedzie w kierunku Mydlnik

typ/nr: 311D-21 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 16.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Zabierzów

typ/nr: 311D-21 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 16.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Zabierzów

typ/nr: 311D-21 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 16.10.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym oczekuje na wyjazd ze stacji Zabierzów

typ/nr: M62M-002 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 15.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Kraków Business Park
typ/nr: M62M-002 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 15.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Kraków Business Park

typ/nr: M62M-002 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 15.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Kraków Business Park

typ/nr: T448.p-125 (ČKD)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 14.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133 na wysokości Kraków Business Park, ze składem towarowym jedzie w kierunku Mydlnik

typ/nr: T448.p-125 (ČKD)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 14.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133 na wysokości Kraków Business Park, ze składem towarowym jedzie w kierunku Mydlnik

typ/nr: TEM2-034
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: KOLPREM
data: 14.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Krakow Business Park

typ/nr: TEM2-034
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: KOLPREM
data: 14.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Krakow Business Park

typ/nr: M62M-011 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 12.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: M62M-011 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 12.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem towarowym dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: 060DA-2386 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 12.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern wyjeżdża z przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: 060DA-2386 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 12.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern wyjeżdża z przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: S200-255 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 09.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem platform jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: S200-255 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 09.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem platform jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: S200-255 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 09.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem platform jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: SM42-1310 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 09.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: SM42-1310 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 09.10.2014 r.
miejsce: linia nr 133, jako luzak jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: SM42-677 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 19.09.2014 r.
miejsce: z pociągiem technicznym przejeżdża przez przystanek Kraków Zabłocie
typ/nr: SM42-978 (Fablok 6D)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 17.09.2014 r.
miejsce: z pociągiem technicznym przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapiennik
typ/nr: TEM2-122
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 15.09.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern jedzie w kierunku Zabierzowa
typ/nr: TEM2-122
(ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PTK KOLTAR
data: 15.09.2014 r.
miejsce: linia nr 133, ze składem cystern jedzie w kierunku Zabierzowa

typ/nr: S200-255 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 15.09.2014 r,
miejsce: ze składem cystern oczekuje na bocznicy stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: M62M-011 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 10.09.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapiennik

typ/nr: M62M-011 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 10.09.2014 r.
miejsce: ze składem towarowym przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapiennik

typ/nr: SM42-2322 (Fablok 6D)
przewoźnik: CTL Logistics
data: 10.09.2014 r.
miejsce: jako luzak dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: 060DA-1341 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 10.09.2014 r.
miejsce: ze składem cystern przejeżdża przez przystanek Mydlniki Wapiennik

typ/nr: 060DA-1341 (Electroputere)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 10.09.2014 r.
miejsce: ze składem cystern dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: SM42-2189
przewoźnik: CTL Logistics
data: 16.06.2014 r.
miejsce: linia nr 95, jako luzak dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: 311D-009 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 16.06.2014 r.
miejsce: linia nr 100, ze składem towarowym po torze niewłaściwym ze stacji Mydlniki jedzie w kierunku Gaju

typ/nr: 311D-009 (Newag)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 16.06.2014 r.
miejsce: linia nr 100, ze składem towarowym po torze niewłaściwym ze stacji Mydlniki jedzie w kierunku Gaju

typ/nr: M62M-008 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 15.06.2014 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem towarowym po torze niewłaściwym ze stacji Kraków Mydlniki jedzie w kierunku Podłęża

typ/nr: M62M-008 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 15.06.2014 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem towarowym po torze niewłaściwym ze stacji Kraków Mydlniki jedzie w kierunku Podłęża

typ/nr: M62M-008 (ZSRR ŁTZ)
przewoźnik: Rail Polska
data: 15.06.2014 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem towarowym po torze niewłaściwym ze stacji Kraków Mydlniki jedzie w kierunku Podłęża

typ/nr: SM42-2161 (Fablok 6D)
przewoźnik: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
data: 10.06.2014 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem wagonów ze żwirem po torze niewłaściwym ze stacji Kraków Mydlniki jedzie w kierunku Podłęża 

typ/nr: SM42-2161 (Fablok 6D)
przewoźnik: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
data: 10.06.2014 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem wagonów ze żwirem po torze niewłaściwym ze stacji Kraków Mydlniki jedzie w kierunku Podłęża 

typ/nr: SM42-2161 (Fablok 6D)
przewoźnik: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
data: 10.06.2014 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem wagonów ze żwirem po torze niewłaściwym ze stacji Kraków Mydlniki jedzie w kierunku Podłęża 

typ/nr: S200-S219 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: KOLPREM
data: 19.05.2014 r.
miejsce: linia nr 95, ze składem towarowym dojeżdża od strony Podłęża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: SM42-1256 (Fablok 6D, modernizacja Newag na wersję 6Dg/B)
przewoźnik: PKP Cargo
data: 08.05.2014 r.
miejsce: linia nr 133, prowadzi pociąg techniczny od strony stacji Kraków Mydliniki w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: TEM2-260 (ZSRR - ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: DB Schenker Rail Polska
data: 20.11.2013 r.
miejsce: ze składem towarowym przejeżdża przez stację Zabierzów

typ/nr: Di 4-652 (Henschel)
przewoźnik: Norges statsbaner
data: 22.07.2013 r.
miejsce: Norwegia, stacja Bodø, skończyła bieg nocnego pociągu z Trondheim

typ/nr: Di 4-655 (Henschel)
przewoźnik: Norges Statsbaner
data: 13.07.2013 r.
miejsce: Norwegia, stacja Trondheim, gotowa do odjazdu z nocnym pociągiem do Bodø

typ/nr: Di 4-655 (Henschel)
przewoźnik: Norges Statsbaner
data: 13.07.2013 r.
miejsce: Norwegia, na stacji Trondheim oczekuje na zatrudnienie
typ/nr: Lyd1-208
(Fablok Chrzanów WLs150)
przewoźnik: Ełcka Kolej Wąskotorowa
data: 01.08.2009 r.
miejsce: ze składem turystycznym na stacji Sypitki
typ/nr: Lxd2-247 (FAUR L45H)
przewoźnik: Ełcka Kolej Wąskotorowa
data: 01.08.2009 r.
miejsce: stacja Ełk Wąskotorowy
typ/nr: Lyd1-208
(Fablok Chrzanów WLs150)
z prawej z tyłu MBxd2-220
(FAUR A20D-P)
przewoźnik: Ełcka Kolej Wąskotorowa
data: 01.08.2009 r.
miejsce: stacja Ełk Wąskotorowy

typ/nr: V10C-555
(Lokomotivbau Karl Marx)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: z pociągiem turystycznym na szlaku WKW z Płociczna do Krusznika

typ/nr: V10C-555
(Lokomotivbau Karl Marx)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: z pociągiem turystycznym na stacji Płociczno

typ/nr: V10C-555 (Lokomotivbau Karl Marx)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: z pociągiem turystycznym na szlaku WKW z Płociczna do Krusznika

typ/nr: V10C-555
(Lokomotivbau Karl Marx)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: z pociągiem turystycznym na stacji Płociczno

typ/nr: V10C-555 (Lokomotivbau Karl Marx) i WLs50 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: z pociągiem turystycznym na stacji Płociczno

typ: WLs50 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: manewruje na stacji Krusznik

typ: WLs50 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: z pociągiem turystycznym na stacji Krusznik

typ: WLs50 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: stacja Krusznik

typ: WLs50 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: stacja Krusznik, napęd lokomotywy

typ: WLs50 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: manewruje na stacji Krusznik

typ: WLs50 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Wigierska Kolejka Wąskotorowa
data: 31.07.2009 r.
miejsce: na szlaku WKW z Krusznika do Płociczna

typ/nr: Lyd1-251
(Zastal Z. Góra WLs180)
przewoźnik: Starachowicka Kolej Wąskotorowa
data: 12.07.2009 r.
miejsce: na przystanku Marcule

typ/nr: Lyd1-251
(Zastal Z. Góra WLs180)
przewoźnik: Starachowicka Kolej Wąskotorowa
data: 12.07.2009 r.
miejsce: z wagonami letnimi jako pociąg turystyczny na stacji Iłża
typ/nr: Lyd1-251
(Zastal Z. Góra WLs180)
przewoźnik: Starachowicka Kolej Wąskotorowa
data: 12.07.2009 r.
miejsce: stacja Iłża

typ/nr: WLs50-834 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: eksponat
data: 29.08.2007 r.
miejsce: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
typ/nr: Lyd2-57 i Lyd2-64
 (FAUR L30H)
przewoźnik: Żnińska Kolej Powiatowa
data: 29.08.2007 r.
miejsce: krzyżowanie się pociągów przed stacją Wenecja
typ/nr: Lyd2-64 (FAUR L30H)
przewoźnik: Żnińska Kolej Powiatowa
data: 29.08.2007 r.
miejsce: dojeżdża ze składem do stacji Wenecja 

typ/nr: Lyd2-64 (FAUR L30H)
<przewoźnik: Żnińska Kolej Powiatowa
data: 29.08.2007 r.
miejsce: dojeżdża ze składem do stacji Wenecja 

typ/nr: Lyd2-64 (FAUR L30H)
<przewoźnik: Żnińska Kolej Powiatowa
data: 29.08.2007 r.
miejsce: dojeżdża ze składem do stacji Wenecja 

typ/nr: Lyd2-57 (FAUR L30H)
przewoźnik: Żnińska Kolej Powiatowa
data: 29.08.2007 r.
miejsce: po ruszeniu ze stacji Wenecja jedzie ze składem w kierunku Żnina

typ/nr: Lyd2-57 (FAUR L30H)
przewoźnik: Żnińska Kolej Powiatowa
data: 29.08.2007 r.
miejsce: po ruszeniu ze stacji Wenecja jedzie ze składem w kierunku Żnina

typ/nr: Lxd2-462 (FAUR L30H)
przewoźnik: eksponat
data: 22.08.2007 r.
miejsce: Stała Wystawa Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach

typ/nr: Lxd2-473 (FAUR L45H)
przewoźnik: Nadmorska Kolej Wąskotorowa
data: 23.07.2007 r.
miejsce: oczekuje na odjazd na stacji Trzęsacz

typ/nr: Lxd2-473 (FAUR L45H)
przewoźnik: Nadmorska Kolej Wąskotorowa
data: 23.07.2007 r.
miejsce: tabliczka znamionowa

typ/nr: Lxd2-473 (FAUR L45H)
przewoźnik: Nadmorska Kolej Wąskotorowa
data: 23.07.2007 r.
miejsce: oczekuje na odjazd na stacji Trzęsacz

typ/nr: Lxd2-473 (FAUR L45H)
przewoźnik: Nadmorska Kolej Wąskotorowa
data: 23.07.2007 r.
miejsce: manewruje na stacji Trzęsacz

typ/nr: Lyd2-CWO 01 (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: oczekuje na odjazd na przystanku Przysłup 

typ/nr: Lyd2-CWO 01 (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: manewruje na przystanku Przysłup
typ/nr: Lyd2-CWO 01 FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: napęd, stacja Majdan k. Cisnej

typ/nr: Lyd2-CWO 01 (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: ze składem oczekuje na odjazd na stacji Majdan k. Cisnej

typ/nr: Lyd2-CWO 01 (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: wnętrze kabiny, stacja Majdan k. Cisnej

typ/nr: Lyd2-CWO 01 (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: manewruje ze składem na stacji Majdan k. Cisnej

typ/nr: Lyd2-CWO 01 FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: tabliczka znamionowa

typ/nr: Lyd2-CWO 01 (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: manewruje ze składem na stacji Majdan k. Cisnej

typ/nr: Lyd2-CWO 01 (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: manewruje na stacji Majdan k. Cisnej
typ/nr: Lyd2-CWO 01
(FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 12.05.2007 r.
miejsce: stacja Majdan k. Cisnej
typ/nr: Lxd2-347
(FAUR L45H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 11.05.2007 r.
miejsce: wnętrze kabiny skansen taboru, Majdan k. Cisnej
typ/nr: Lxd2-347
(FAUR L45H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 11.05.2007 r.
miejsce: skansen taboru, Majdan k. Cisnej
typ/nr: Lxd2-347
(FAUR L45H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 11.05.2007 r.
miejsce: skansen taboru, Majdan k. Cisnej

typ: 3x Lyd1
(Fablok Chrzanów WLs150 i Zastal Z. Góra WLs 180)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 11.05.2007 r.
miejsce: skansen taboru, Majdan k. Cisnej

typ/nr: WLs75-33 (ZNTK Poznań)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 11.05.2007 r.
miejsce: skansen taboru, Majdan k. Cisnej

typ: Lyd2  (FAUR L30H)
przewoźnik: Bieszczadzka Kolejka Leśna
data: 11.05.2007 r.
miejsce: skansen taboru, Majdan k. Cisnej

typ/nr: T448.p-109 + T448p-140
 (ČKD)
przewoźnik: Euronaft Trzebinia
data: 11.11.2006 r.
miejsce: ze składem cystern czekają na wyjazd ze stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: TEM2-172 (ZSRR - BMZ/ŁTZ, TЭM2) + S200-2019 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: PTKiGK Zabrze
data: 11.11.2005 r.
miejsce: linia 133, w trakcji podwójnej ciągną puste węglarki od Mydlnik w kierunku Zabierzowa

typ/nr: TEM2-172 (ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2) + S200-2019 (ČKD 770 ČD)
przewoźnik: PTKiGK Zabrze
data: 11.11.2005 r.
miejsce: linia 133, w trakcji podwójnej ciągną puste węglarki od Mydlnik w kierunku Zabierzowa

typ/nr: TEM2-018 + TEM2-265
 (ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PTKiGK Zabrze
data: 11.11.2005 r.
miejsce: luzem przejeżdżają przez stację Kraków Mydlniki

typ/nr: TEM2-018 + TEM2-265
 (ZSRR - BMZ/ŁTZ TЭM2)
przewoźnik: PTKiGK Zabrze
data: 11.11.2005 r.
miejsce: luzem przejeżdżają przez stację Kraków Mydlniki


1 Nowsze 2 3 4
powrót