wstęp
Strona główna

powrót
Elektryczne zespoły trakcyjne
1 2 3
Starsze 4 Nowsze 5 6 7 8

Rzadziej spotykane typy taboru
Zdjęcia prezentowane są chronologicznie.
Najstarsze znajdują się na dole strony.
Z uwagi na różnorodność malatur stosowanych przez poszczególnych przewoźników wzory ich malowań  nie są dodatowo oznaczane jako nietypowe. W przypadku nowych lub zmodernizowanych EZT Przewozów Regionalnych w barwach innych niż grafitowo-czerwone podana jest jednynie informacja o województwie, z którego pochodzą.


typ/nr: ED250-006 (Astom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako EIP 5307 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł. opuszcza stację Kozłów

typ/nr: ED250-006 (Astom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako EIP 5307 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł. opuszcza stację Kozłów

typ/nr: ED250-006 (Astom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako EIP 5307 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł. opuszcza stację Kozłów

typ/nr: EN57-2021 (Pafawag, modernizacja SPOT)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako Regio 24905 z Kielc do Katowic opuszcza stację Kozłów

typ/nr: ED74-? + ED74-12
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 4 (CMK), jako IC KORCZAK z Krakowa Gł. do Biełegostoku opuszcza stację Kozłów

typ/nr: ED74-? + ED74-12
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 4 (CMK), jako IC KORCZAK z Krakowa Gł. do Biełegostoku opuszcza stację Kozłów

typ/nr: EN77-002 "Jaskółka"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako Os 34412 z Krakowa Gł. do Sędziszowa opuszcza stację Kozłów

typ/nr: EN77-002 "Jaskółka"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako Os 34412 z Krakowa Gł. do Sędziszowa opuszcza stację Kozłów

typ/nr: ED160-015 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako IC WAWEL z Bydgoszczy Gł. do Krakowa Gł. zbliża się do tunelu w Uniejowie-Rędzinach

typ/nr: ED160-011 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako IC KOLBERG z Krakowa Gł. do Olsztyna Gł. zbliża się do tunelu w Uniejowie-Rędzinach

typ/nr: ED250-010 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako EIP 3504 z Krakowa Gł. do Gdyni Gł. zbliża się do tunelu w Uniejowie-Rędzinach

typ/nr: EN57-2021 (Pafawag, modernizacja SPOT)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, jako Regio 42900 z Katowic do Kielc zbliża się do tunelu w Uniejowie-Rędzinach

typ/nr: ED250-018 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 19.04.2016 r.
miejsce: linia nr 8, wyjeżdża z tunelu w Uniejowie-Rędzinach, jako EIP 5301 z Gdyni Gł do Krakowa Gł.

typ/nr: ED160-003 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 15.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, skończył bieg jako IC WAWEL z Bydgoszczy Gł

typ/nr: ED250-005 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 15.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, jako EIP 3800 do Gdyni Gł. oczekuje na odjazd

typ/nr: ED250-005 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 15.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, jako EIP 3800 do Gdyni Gł. oczekuje na odjazd

typ/nr: EN64-007
(Pesa 40WE Acatus Plus)
EN77-002 "Jaskółka"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 04.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, pierwszy oczekuje na zatrudnienie, drugi jako Os 33648 na lotnisko Balice
(panorama)

typ/nr: EN63a-007
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 04.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, kończy bieg jako Regio 23315 z Kielc

typ/nr: EN63a-007
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 04.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, kończy bieg jako Regio 23315 z Kielc

typ/nr: EN64-007
(Pesa 40WE Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 04.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, na bocznym torze oczekuje na zatrudnienie, w tyle EP09-002
(panorama)

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 04.04.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, skończył bieg jako Regio 43307 z Katowic i przez stację Kraków Mydlniki udaje się do Krakowa Płaszowa

typ/nr: EN71-015 (Pafawag)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 04.04.2016 r.
miejsce: stacja Krzeszowice, wjeżdża na peron jako Regio 34416 z Krakowa Gł. do Oświęcimia

typ/nr: EN63a-023
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 31.03.2016 r.
miejsce: w czasie wymiany pasażerów na stacji Kraków Mydlniki jako Regio 43309 z Katowic do Krakowa Gł.

typ/nr: EN63a-023
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 31.03.2016 r.
miejsce: w czasie wymiany pasażerów na stacji Kraków Mydlniki jako Regio 43309 z Katowic do Krakowa Gł.

typ/nr: EN63a-023
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 31.03.2016 r.
miejsce: wjeżdża na stację Kraków Mydlniki jako Regio 43309 z Katowic do Krakowa Gł.

typ/nr: EN63a-023
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 31.03.2016 r.
miejsce: wjeżdża na stację Kraków Mydlniki jako Regio 43309 z Katowic do Krakowa Gł.

typ/nr: EN63a-007
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 24.03.2016 r.
miejsce: stacja Kielce, na bocznym torze oczekuje nz zatrudnienie
(panorama)

typ/nr: EN63a-022
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 24.03.2016 r.
miejsce: stacja Kielce, jako Regio 20304 do Skarżyska-Kamienej czeka na odjazd

typ/nr: EN63a-022
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 24.03.2016 r.
miejsce: stacja Kielce, jako Regio 20304 do Skarżyska-Kamienej czeka na odjazd

typ/nr: EN63a-022 i 018
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przew. Region. (św i młp)
data: 24.03.2016 r.
miejsce: stacja Kielce, pierwszy jako Regio 20304 do Skarżyska-Kamienej czeka na odjazd, drugi skończył bieg jako Regio 32312 z Krakowa Gł.

typ/nr: EN63a-022 i 018
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przew. Region. (św i młp)
data: 24.03.2016 r.
miejsce: stacja Kielce, pierwszy jako Regio 20304 do Skarżyska-Kamienej czeka na odjazd, drugi skończył bieg jako Regio 32312 z Krakowa Gł.

typ/nr: ED160-020 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 24.03.2016 r.
miejsce: stacja katowice, skończył bieg jako IC HUTNIK z Gdyni Gł. 

typ/nr: EN98-001
(Newag 37WE Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: w trakcie manewrów po stacji Rzeszów Gł.

typ/nr: EN98-001
(Newag 37WE Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł., skończył bieg jako Regio 30450 z Przemyśla Gł.

typ/nr: EN98-001
(Newag 37WE Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł., skończył bieg jako Regio 30450 z Przemyśla Gł.

typ/nr: EN64-001
(Pesa 40WE Acatus Plus)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: w czasie jazdy manewrowej po stacji Rzeszów Gł.

typ/nr: EN63-001 "Kardynał Adam Kozłowiecki SJ"
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł, na bocznym torze czeka na zatrudnienie

typ/nr: EN64-001
(Pesa 40WE Acatus Plus)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł. skończył bieg jako Regio 30438 z Przemyśla Gł.

typ/nr: EN64-001
(Pesa 40WE Acatus Plus)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł. skończył bieg jako Regio 30438 z Przemyśla Gł.

(panorama)

typ/nr: EN64-001
(Pesa 40WE Acatus Plus)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł. kończy bieg jako Regio 30438 z Przemyśla Gł.

typ/nr: EN64-001
(Pesa 40WE Acatus Plus)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł. kończy bieg jako Regio 30438 z Przemyśla Gł.

(panorama)

typ/nr: EN64-001
(Pesa 40WE Acatus Plus)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł. kończy bieg jako Regio 30438 z Przemyśla Gł., z prawej EU07-177, z lewej EN57
(panorama)

typ/nr: EN63A-019
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł, jako Regio 39436 do Tarnowa oczekuje na odjazd, z lewej EN63-001 czeka na zatrudnienie

typ/nr: EN63A-019 i EN63-001
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 18.03.2016 r.
miejsce: stacja Rzeszów Gł, pierwszy jako Regio 39436 do Tarnowa oczekuje na odjazd, drugi czeka na zatrudnienie, z lewej szynobus SA103-001
(panorama)

typ/nr: 19WE-002 (Newag)
przewoźnik: SKM Warszawa
data: 27.02.2016 r.
miejsce: przystanek Warszawa Powiśle, jako SKM S1 92330 z Otwocka do Pruszkowa po wymianie pasażerów gotów do odjazdu

typ/nr: 19WE-002 (Newag)
przewoźnik: SKM Warszawa
data: 27.02.2016 r.
miejsce: przystanek Warszawa Powiśle, jako SKM S1 92330 z Otwocka do Pruszkowa po wymianie pasażerów gotów do odjazdu

typ/nr: EN57-2047 (Pafawag, modernizacja SPOT)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 26.03.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Bieżanów, wjeżdża na peron jako Regio 30326 z Tarnowa do Krakowa Gł.

typ/nr: EN64-006
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 26.02.2016 r.
miejsce: stacja Miechów, oczekuje na odjazd jako Os 33827 do Krakowa Gł.

typ/nr: EN64-006
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 26.02.2016 r.
miejsce: stacja Miechów, oczekuje na odjazd jako Os 33827 do Krakowa Gł.

typ/nr: EN64-006
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 26.02.2016 r.
miejsce: stacja Miechów, oczekuje na odjazd jako Os 33827 do Krakowa Gł.

typ/nr: ED74-012 + ED74-002
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 22.02.2016 r.
miejsce: po skończonym biegu jako IC KORCZAK i zmianie czoła na stacji Kraków Mydlniki linią nr 100 w trakcji podwójnej jedzie do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: ED74-012 + ED74-002
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 22.02.2016 r.
miejsce:po skończonym biegu jako IC KORCZAK i zmianie czoła na stacji Kraków Mydlniki linią nr 100 w trakcji podwójnej jedzie do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: ED74-002 + ED74-012
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 22.02.2016 r.
miejsce: po skończonym biegu jako IC KORCZAK linią nr 133 w trakcji podwójnej dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki, skąd po zmianie czoła linią nr 100 pojedzie do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: ED74-002 + ED74-012
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 22.02.2016 r.
miejsce: po skończonym biegu jako IC KORCZAK linią nr 133 w trakcji podwójnej dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki, skąd po zmianie czoła linią nr 100 pojedzie do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN63a-004
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 22.02.2015 r.
miejsce: linia nr 133, prawdopodobnie przejazdem technicznym jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: EN63A-004
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 22.02.2015 r.
miejsce: linia nr 133, prawdopodobnie przejazdem technicznym jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: ED74-014 + ED74-001
(Pesa 16WEk Bydgostia) i
EN57-2006 (Pafawag, modernizacja SPOT)
przewoźnik: PKP IC i Przew. Reg.
data: 14.02.2016 r.
miejsce: pierwszy po zmianie czoła na stacji Kraków Mydlniki jedzie do stacji Kraków Płaszów, drugi jako Regio 43415 z Oświęcimia do Krakowa. Gł.

typ/nr: ED74-014 + ED74-001
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 14.02.2016 r.
miejsce:po skończonym biegu jako IC KORCZAK i zmianie czoła na stacji Kraków Mydlniki linią nr 100 jedzie do stacji Kraków Płaszów, na sąsiednim torze EN57-2006 linią nr 133 jako Regio 43415 z Oświęcimia do Krakowa. Gł.

typ/nr: ED74-001 + ED74-014
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 14.02.2016 r.
miejsce: po skończonym biegu jako IC KORCZAK linią nr 133 w trakcji podwójnej dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki, skąd po zmianie czoła linią nr 100 pojedzie do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 14.02.2016 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 34306 relacji Kraków Gł. - Katowice dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik


typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 14.02.2016 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 34306 relacji Kraków Gł. - Katowice minął stację Kraków Mydlniki
(panorama)

typ/nr: EN57-1353 (Pafawag)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 14.02.2016 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 43304  relacji Katowice - Kraków Gł. minął przystanek Mydlniki Wapiennik

typ/nr: EN99-004
(Pesa 41WE Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 14.02.2016 r.
miejsce: jako Os 33726 z Lotniska do Wieliczki, w Mydlnikach wjeżdża na jednotorowy odcinek linii nr 118

typ/nr: EN99-004
(Pesa 41WE Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 14.02.2016 r.
miejsce: jako Os 33726 z Lotniska do Wieliczki, w Mydlnikach wjeżdża na jednotorowy odcinek linii nr 118


typ/nr: EN64-002 "Solny"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, jako Os 33829 z Miechowa do Krakowa Gł. wjeżdża na peron

typ/nr: EN64-002 "Solny"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako Os 33829 z Miechowa do Krakowa Gł. zbliża się do przystanku Goszcza

typ/nr: EN64-002 "Solny"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako Os 33829 z Miechowa do Krakowa Gł. zbliża się do przystanku Goszcza

(panorama)

typ/nr: ED74-014
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, przejeżdża bez zatrzymania jako IC KORCZAK z Krakowa Gł. do Białegostoku

typ/nr: ED74-014
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, przejeżdża bez zatrzymania jako IC KORCZAK z Krakowa Gł. do Białegostoku

typ/nr: ED74-014
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, przejeżdża bez zatrzymania jako IC KORCZAK z Krakowa Gł. do Białegostoku

typ/nr: EN64-003 "Szarotka"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, rusza jako Os 32302 z Krakowa Gł. do Sędziszowa

typ/nr: ED250-015 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, przejeżdża bez zatrzymania jako EIP 3800 z Krakowa Gł. do Gdyni Gł.

typ/nr: ED250-015 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, przejeżdża bez zatrzymania jako EIP 3800 z Krakowa Gł. do Gdyni Gł.

typ/nr: ED250-001 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy
, przejeżdża jako EIP 5305 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł.

typ/nr: ED250-001 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy
, przejeżdża jako EIP 5305 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł.

typ/nr: ED250-001 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy
, przejeżdża jako EIP 5305 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł.
(panorama)

typ/nr: ED74-010
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako IC KORCZAK z Białegostoku do Krakowa Gł.

typ/nr: ED74-010
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako IC KORCZAK z Białegostoku do Krakowa Gł.

typ/nr: ED74-010
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako IC KORCZAK z Białegostoku do Krakowa Gł.

typ/nr: ED160-016 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako opóźniony IC WAWEL z Bydgoszczy do Krakowa Gł. jedzie po torze niewlaściwym, by po drodze wyprzedzić Os 23307 z Sędziszowa do Krakowa

typ/nr: ED160-016 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako opóźniony IC WAWEL z Bydgoszczy do Krakowa Gł. jedzie po torze niewlaściwym, by po drodze wyprzedzić Os 23307 z Sędziszowa do Krakowa

typ/nr: ED160-016 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako opóźniony IC WAWEL z Bydgoszczy do Krakowa Gł. jedzie po torze niewlaściwym, by po drodze wyprzedzić Os 23307 z Sędziszowa do Krakowa

(panorama)

typ/nr: EN64-006 + EN64-004
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako Os 23307 z Sędziszowa do Krakowa Gł. dojeżdża do przystanku Goszcza

typ/nr: EN64-006 + EN64-004
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako Os 23307 z Sędziszowa do Krakowa Gł. dojeżdża do przystanku Goszcza

typ/nr: EN64-006 + EN64-004
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako Os 23307 z Sędziszowa do Krakowa Gł. dojeżdża do przystanku Goszcza

(panorama)

typ/nr: EN64-002 "Solny"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, jako Os 33808 z Krakowa Gł. do Miechowa jedzie w kierunku stacji Niedźwiedź

(panorama)

typ/nr: ED160-020 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: 
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako IC ORŁOWICZ z Olsztyna Gł. do Krakowa Gł.

(panorama)

typ/nr: ED160-020 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: 
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy przejeżdża jako IC ORŁOWICZ z Olsztyna Gł. do Krakowa Gł.

(panorama)

typ/nr: ED160-020 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: 
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy przejeżdża jako IC ORŁOWICZ z Olsztyna Gł. do Krakowa Gł.

typ/nr: ED160-020 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: 
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy przejeżdża jako IC ORŁOWICZ z Olsztyna Gł. do Krakowa Gł.

typ/nr: ED250-010 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy przejeżdża jako EIP 3505 z Krakowa Gł. do Gdyni Gł.

(panorama)

typ/nr: ED250-010 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy przejeżdża jako EIP 3505 z Krakowa Gł. do Gdyni Gł.

(panorama)

typ/nr: ED250-015 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako EIP5303 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł.

(panorama)

typ/nr: ED250-015 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako EIP5303 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł.

typ/nr: ED250-015 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako EIP5303 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł.

typ/nr: ED250-015 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako EIP5303 z Gdyni Gł. do Krakowa Gł.

typ/nr: ED160-003 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako IC KOLBERG z Krakowa Gł. do Olsztyna Gł.
(panorama)

typ/nr: ED160-003 (Stadler FLIRT3)
przewoźnik: PKP IC
data: 09.02.2016 r.
miejsce: linia nr 8, łuk w Goszczy, przejeżdża jako IC KOLBERG z Krakowa Gł. do Olsztyna Gł.
(panorama)

typ/nr: EN64-003 "Szarotka" i EN64-002 "Solny"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, pierwszy wjeżdża na peron jako Os 33825 z Miechowa do Krakowa Gł., drugi rusza jako Os 33803 z Krakowa Gł. do Miechowa

typ/nr: EN64-002 "Solny" i EN64-003 "Szarotka"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Goszcza, pierwszy rusza jako Os 33803 z Krakowa Gł. do Miechowa, drugi wjeżdża na peron jako Os 33825 z Miechowa do Krakowa Gł.

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE)
malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 09.02.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, jako Regio BOLEK i LOLEK do Bielska Białej oczekuje na odjazd

typ/nr: EN77-004 "Nikifor"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 09.02.2016 r.
miejsce: przystanek Kraków Młynówka, jako Os 33619 na lotnisko Balice gotów do odjazdu

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 05.02.2016 r.
miejsce: Linia nr 133, jako Regio 34306 z Krakowa Gł. do Katowic jedzie w kierunku przystanku Mydlniki Wapiennik i mija się z pociągiem towarowym

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 05.02.2016 r.
miejsce: Linia nr 133, jako Regio 34306 z Krakowa Gł. do Katowic jedzie w kierunku przystanku Mydlniki Wapiennik i mija się z pociągiem towarowym

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 05.02.2016 r.
miejsce: Linia nr 133, jako Regio 34306 z Krakowa Gł. do Katowic jedzie w kierunku przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 05.02.2016 r.
miejsce: Linia nr 133, jako Regio 34306 z Krakowa Gł. do Katowic jedzie w kierunku przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: EN77-005 "Tischner"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 05.02.2016 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33728 do Wieliczki jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: EN71-005 i EN57-011 (Pafawag)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 02.02.2016 r.
miejsce: Stacja Oświęcim, pierwszy odjedzie jako Regio 43421 do Krakowa Gł. przez Trzebinię, drugi odjedzie jako Regio 43506 do Krakowa Płaszowa przez Spytkowice

typ/nr: EN57-1027 (Pafawag)
przewoźnik: Przew. Regionalne (wlkp)
data: 21.01.2016 r.
miejsce: stacja Kołobrzeg, jako Regio 89834 do Koszalina oczekuje na odjazd

typ/nr: EN57-1027 (Pafawag)
przewoźnik: Przew. Regionalne (wlkp)
data: 21.01.2016 r.
miejsce: stacja Kołobrzeg, jako Regio 89834 do Koszalina oczekuje na odjazd

typ/nr: EN57-1027 (Pafawag)
przewoźnik: Przew. Regionalne (wlkp)
data: 21.01.2016 r.
miejsce: stacja Kołobrzeg, wjeżdża na peron skąd odjedzie jako Regio 89834 do Koszalina

typ/nr: EN57AL-1527 (Pafawag,
modern. Pesa, ZNTK Mińsk Maz.)
przewoźnik: Przew.regionalne (zpom)
data: 19.01.2016 r.
miejsce: Stacja Szczecin Główny, jako Regio 80622 do Gryfina oczekuje na odjazd

typ/nr: EN77-005 "Tischner"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 12.01.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Płaszów, jako Os 33628 na lotnisko Balice wjeżdża na peron

typ/nr: EN64-003
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 12.01.2016 r.
miejsce: stacja Miechów, po przyjeździe z Krakowa Gł. jako Os 33806 wróci do Krakowa jako Os 33827

typ/nr: EN64-003
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 12.01.2016 r.
miejsce: stacja Miechów, po przyjeździe z Krakowa Gł. jako Os 33806 wróci do Krakowa jako Os 33827

typ/nr: EN64-003
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 12.01.2016 r.
miejsce: stacja Miechów, po przyjeździe z Krakowa Gł. jako Os 33806 wróci do Krakowa jako Os 33827

typ/nr: EN64-003
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 12.01.2016 r.
miejsce: stacja Miechów, po przyjeździe z Krakowa Gł. jako Os 33806 wróci do Krakowa jako Os 33827

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Gorlice, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Gorlice, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Biecz, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

(panorama)

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Biecz, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Biecz, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Gromnik, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Tuchów, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Tarnów, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: wnętrze pociągu specjalnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

(panorama)

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE) malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 10.01.2016 r.
miejsce: stacja Kraków Główny, jako pociąg specjalny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

typ/nr: EN99-002
(Pesa 41WE Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 19.12.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33729 do Wieliczki jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: EN99-003
(Pesa 41WE Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 19.12.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33626 na lotnisko Balice dojeżdża do rozwidlenia linii na stacji Kraków Mydlniki
typ/nr: EN99-002
(Pesa 41WE Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 19.12.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33624 na lotnisko Balice dojeżdża do rozwidlenia linii na stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: EN99-004
(Pesa 41WE Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 19.12.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33727 do Wieliczki jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

(panorama)

typ/nr: EN57-840 (Pafawag)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, jako Regio RYSY z Krakowa Głównego rusza w kierunku Zakopanego

typ/nr: ED72A-005 (Pafawag, modernizacja ZNTK Mińsk Maz.) i EN63A-018 (Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Płaszów, na torze postojowym oczekują na zatrudnienie, z tyłu ED72-009 (Pafawag)

typ/nr: ED72A-005 (Pafawag, modernizacja ZNTK Mińsk Maz.)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Płaszów, na torze postojowym oczekuje na zatrudnienie, obok EN64-002

typ/nr: EN63A-001 + EN63A-003
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Płaszów, na torze postojowym oczekują na zatrudnienie, obok EU07-205
(panorama)

typ/nr: EN63A-019
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Płaszów, na  torze postojowym oczekuje na zatrudnienie, za nim EN63A-001 + EN63A-003, na sąsiednim torze EU07-205

(panorama)

typ/nr: EN63A-019
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Płaszów, na  torze postojowym oczekuje na zatrudnienie, obok EN57-1119 (Pafawag)

(panorama)

typ/nr: EN64-007
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Miechów, po przyjeździe z Krakowa Gł. jako Os 33806 wróci do Krakowa jako Os 33827

typ/nr: EN64-007
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 16.12.2015 r.
miejsce: stacja Miechów, po przyjeździe z Krakowa Gł. jako Os 33806 wróci do Krakowa jako Os 33827

typ/nr: EN63A-019
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 10.12.2015 r.
miejsce: wnętrze

typ/nr: EN63A-019
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (pdk)
data: 10.12.2015 r.
miejsce: stacja Bochnia, wjeżdża na peron jako Regio 39322 z Rzeszowa Gł. do Krakowa Gł.

typ: ED74 różne
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 10.12.2015 r.
miejsce: razem z lokomotywami EU07 na torach odstawczych lokomotywowni Kraków Prokocim Bieżanów oczekują naprawy

(panorama)

typ: ED74 różne
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 10.12.2015 r.
miejsce: razem z lokomotywami EU07 na torach odstawczych lokomotywowni Kraków Prokocim Bieżanów oczekują naprawy

(panorama)

typ/nr: ED74-007
(Pesa 16WEk Bydgostia)
przewoźnik: PKP IC
data: 10.12.2015 r.
miejsce: na torze odstawczym lokomotywowni Kraków Prokocim Bieżanów oczekuje naprawy

typ/nr: EN96-004
(Pesa 34WE Elf)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 08.12.2015 r.
miejsce: wnętrze

typ/nr: EN96-004
(Pesa 34WE Elf)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 08.12.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, jako Regio 42906 do Sędziszowa oczekuje na odjazd

typ/nr: EN57-1943 i EN71-013 (Pafawag)
przewoźnik: Kol. Śląskie / Przew. Reg.
data: 08.12.2015 r.
miejsce: stacja Oświęcim, pierwszy przybył jako Os 44367 z Czechowic Dz. do Katowic, drugi skończył bieg jako Regio 34411 z Krakowa Gł.

typ/nr: EN63A-017
(Newag 36 WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 17.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, wjeżdża na peron 4 jako Regio 43307 do Krakowa Gł.

typ/nr: ED250-006 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 17.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, stoi przy peronie 4 jako EIP 4502 do Gdyni Gł.

typ/nr: ED250-006 (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 17.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, stoi przy peronie 4 jako EIP 4502 do Gdyni Gł.

typ/nr: EN75-004 (Stadler FLIRT)
przewoźnik: Koleje Śląskie
data: 17.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, stoi przy peronie 1 jako Os 44025 z Sosnowca Gł. do Tychów Lodowiska

typ/nr: 27WEb-004 (Pesa Elf)
przewoźnik: Koleje Śląskie
data: 17.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, stoi przy peronie 3 jako Os 40676 z Gliwic do Częstochowy

typ/nr: 27WEb-004 (Pesa Elf)
przewoźnik: Koleje Śląskie
data: 17.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, stoi przy peronie 3 jako Os 40676 z Gliwic do Częstochowy

typ/nr: EN96-003
(Pesa 34WE Elf)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (św)
data: 17.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, jako Regio 42906 do Sędziszowa rusza na szlak

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE)
malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 14.11.2015 r.
miejsce: stacja Bielsko Biała Gł., jako Regio 43602 do Krakowa Gł. rusza na szlak

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE)
malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 14.11.2015 r.
miejsce: stacja Bielsko Biała Gł. stoi gotów do odjazdu przy peronie 2 jako Regio 43602 do Krakowa Gł.

typ/nr: EN61-001 (Newag 14WE)
malowanie "Pociąg Papieski"
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 14.11.2015 r.
miejsce: stacja Bielsko Biała Gł. stoi gotów do odjazdu przy peronie 2 jako Regio 43602 do Krakowa Gł. 

typ/nr: EN63A-023
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 04.11.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Mydlniki, po skończonym biegu jako Regio 43305 z Katowic do Krakowa Gł. wrócił, by po zmianie czoła zjechać linią nr 100 przez Olszę do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN57-2051 (Pafawag, modernizacja SPOT)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 05.11.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 43417 z Oświęcimia do Krakowa Gł. opuszcza stację Kraków Mydlniki

typ/nr: EN64-007
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 05.11.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33629 na lotnisko Balice dojeżdża do rozwidlenia linii na stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: EN77-002 "Jaskółka"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 05.11.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 34412 z Krakowa Gł. do Oświęcimia dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: EN64-007
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 05.11.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33621 na lotnisko Balice dojeżdża do rozwidlenia linii na stacji Kraków Mydlniki
(panorama)

typ/nr: EN64-008
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 05.11.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33619 na lotnisko Balice dojeżdża do rozwidlenia linii na stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: EN57-2029 (Pafawag, modernizacja SPOT)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 05.11.2015 r.
miejsce: linia nr 100, po skończonym biegu w Krakowie Gł., przejeździe i zmianie czoła w Krakowie Mydlnikach jedzie przez Olszę do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN64-004
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 05.11.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33718 do Wieliczki jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: EN63A-023
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 04.11.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Mydlniki, po skończonym biegu jako Regio 43305 z Katowic do Krakowa Gł. wrócił, by po zmianie czoła zjechać linią nr 100 przez Olszę do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN63A-023
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 04.11.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Mydlniki, po skończonym biegu jako Regio 43305 z Katowic do Krakowa Gł. wrócił, by po zmianie czoła zjechać linią nr 100 przez Olszę do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN77-002 "Jaskółka"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 04.11.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Mydlniki, jako Regio 34412 z Krakowa Gł. do Oświęcimia opuszcza stację

typ/nr: EN77-005 "Tischner"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 04.11.2015 r.
miejsce: linia nr 100, po zmianie czola na stacji Kraków Mydlniki jedzie z Krakowa Gł. przez Olszę do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN64-006, EN77-005
przewoźnik: Kol. Małop./Przewozy Reg.
data: 04.11.2015 r.
miejsce: linie nr 118 i 100, pierwszy jako Os 33622 na lotnisko Balice, drugi po zmianie czoła na stacji Kraków Mydlniki linią nr 100 przez Olszę jedzie z Krakowa Gł. do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN77-005 "Tischner"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 04.11.2015 r.
miejsce: linia nr 133, po skończonym biegu na stacji Kraków Gł. jedzie do stacji Kraków Mydlniki, skąd po zmianie czoła pojedzie linią nr 100 przez Olszę do stacji Kraków Płaszów

typ/nr: EN64-004
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 04.11.2015 r.
miejsce: linia nr 118 "Balicka", jako Os 33722 do Wieliczki jedzie w kierunku przystanku Kraków Łobzów

typ/nr: EN77-002 "Jaskółka"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 04.11.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 43414 z Oświęcimia do Krakowa Gł. zjeżdża z mostu nad ul. Armii Krajowej

typ/nr: EN63A-017
(Newag 36WEa Impuls)

i EN57-917 (Pafawag)
przewoźnik: Przewozy Reg./Kol. Śl.
data: 03.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, pierwszy jako Regio 43308 do Krakowa Gł., drugi jako Os 40510 do Częstochowy stoją odpowiednio przy peronach 4 i 3

typ/nr: EN63A-017
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 03.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, stoi przy peronie 4 jako Regio 43308 do Krakowa Gł., z prawej EN57-917 Kolei Śląskich

typ/nr: EN75-002 (Stadler FLIRT)
przewoźnik: Koleje Śląskie
data: 03.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, rusza jako Os 40942 z Tychów Lodowiska do Sosnowca Gł.

typ/nr: EN75-002 (Stadler FLIRT)
przewoźnik: Koleje Śląskie
data: 03.11.2015 r.
miejsce: stacja Katowice, stoi przy peronie 3 jako Os 40942 z Tychów Lodowiska do Sosnowca Gł.

typ/nr: EN57-1384, ED72-013 (Pafawag)
przewoźnik: Koleje Śląskie/Przew. Reg.
data: 03.11.2015 r.
miejsce: stacja Oświęcim, pierwszy jako Os 44366 z Czechowic Dziedzic do Katowic, drugi skończył bieg jako Regio 34411 z Krakowa Gł.

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 27.10.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 43305 z Katowic do Krakowa Gł. dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)

przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 27.10.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 43305 z Katowic do Krakowa Gł. dojeżdża do stacji Kraków Mydlniki

typ/nr: ED72-008 (Pafawag)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 23.10.2015 r.
miejsce: stacja Oświęcim, skończył
bieg jako Regio 34410 z Krakowa Gł.

typ/nr: ED72-008 (Pafawag)
przewoźnik: Przewozy Regionalne
data: 23.10.2015 r.
miejsce: wnętrze

typ/nr: ED250-(?) (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 21.10.2015 r.
miejsce: linia nr 8, jako EIP 1305 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Gł. wyjeżdża z tunelu w Uniejowie-Rędzinach

typ/nr: ED250-(?) (Alstom Pendolino)
przewoźnik: PKP IC
data: 21.10.2015 r.
miejsce: linia nr 8, jako EIP 1305 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Gł. wyjeżdża z tunelu w Uniejowie-Rędzinach

typ/nr: EN64-003 "Szarotka"
(Pesa 40WEa Acatus Plus)
przewoźnik: Koleje Małopolskie
data: 21.10.2015 r.
miejsce: przystanek Kraków Młynówka, wjeżdża na peron jako Os 33618 na lotnisko Balice

typ/nr: EN57AKM-1627 (Pafawag,
modern. Newag, ZNTK Mińsk Maz.)
przewoźnik: Koleje Mazowieckie
data: 20.10.2015 r.
miejsce: stacja Warszawa Praga, wjeżdża na peron jako Os 19615 do Nasielska

typ/nr: EW51-36 (prod. H.Cegielski Poznań/L.Zieleniewski Sanok/Lillpopp, Rau i Loewenstein Warszawa, 1936 r.)
przewoźnik: eksponat/wrak
data: 20.10.2015 r.
miejsce: Muzeum Komunikacji w Warszawie Pradze

typ/nr: EW51-36 (H.Cegielski Poznań/L.Zieleniewski Sanok/Lillpopp, Rau i Loewenstein Warszawa, 1936 r.)
przewoźnik: eksponat/wrak
data: 20.10.2015 r.
miejsce: Muzeum Komunikacji w Warszawie Pradze

typ/nr: EW51-36 (H.Cegielski Poznań/L.Zieleniewski Sanok/Lillpopp, Rau i Loewenstein Warszawa, 1936 r.)
przewoźnik: eksponat/wrak
data: 20.10.2015 r.
miejsce: Muzeum Komunikacji w Warszawie Pradze

typ/nr: 27WE-010 (Pesa Elf)
przewoźnik: SKM Warszawa
data: 20.10.2015 r.
miejsce: stacja Warszawa Toruńska, wjeżdża na peron jako SKM S3 92452 z Legionowa na Lotnisko Chopina

typ/nr: EN57AKM-1599 (Pafawag,
modern. Newag, ZNTK Mińsk Maz.)
przewoźnik: Koleje Mazowieckie
data: 20.10.2015 r.
miejsce: stacja W-wa Olszynka Grochowska, po wyjeździe z lokomotywowni KM W-wa Grochów udaje się na stację W-Wa Wsch. skąd pojedzie jako Os 19972 do Skierniewic

typ/nr: EN57-1780 (Pafawag), EN57AKM-1597 (Pafawag,
modern. Newag, ZNTK Mińsk Maz.)
przewoźnik: Koleje Mazowieckie
data: 20.10.2015 r.
miejsce: tory postojowe lokomotywowni KM Warszawa Grochów

typ/nr: 45WE-011 + 45WE-009
(Newag Impuls)
przewoźnik: Koleje Mazowieckie
data: 20.10.2015 r.
miejsce: lokomotywownia KM Warszawa Grochów, wyjeżdża w celu podjęcia służby

typ/nr: EN57AL-1652, 45WE-011, wagon sterowniczy Bombardier Twindexx Vario, z prawej EN57-1904
przewoźnik: Koleje Mazowieckie
data: 20.10.2015 r.
miejsce: tory postojowe lokomotywowni KM Warszawa Grochów

typ/nr: 45WE-011, w oddali wagon sterowniczy Bombardier Twindexx Vario z prawej EN57-1904
przewoźnik: Koleje Mazowieckie
data: 20.10.2015 r.
miejsce: tory postojowe lokomotywowni KM Warszawa Grochów

typ/nr: EN63A-023 + EN63A-024
(Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 19.10.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 34308 z Krakowa Gł. do Katowic dojeżdża do przystanku Mydlniki Wapiennik

typ/nr: EN77-003 "Jura"
(Pesa 32WE Acatus II)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (młp)
data: 19.10.2015 r.
miejsce: linia nr 133, jako Regio 43423 z Oświęcimia do Krakowa Gł. dojeżdża do przystanku Kraków Mydlniki

typ/nr: EN71-002 (Pafawag) i
ET22-1079 (Pafawag 2011E)
przewoźnik: Przew. Region./PKP Cargo
data: 19.10.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Mydlniki, pierwszy odjeżdża jako Regio 34418 z Krakowa Gł. do Oświęcimia, drugi ze składem towarowym czeka na wolną drogę

typ/nr: EN63A-023 + EN63A-024 (Newag 36WEa Impuls)
przewoźnik: Przewozy Regionalne (śl)
data: 19.10.2015 r.
miejsce: stacja Kraków Mydlniki, po przyjeździe ze stacji Kraków Płaszów linią nr 100 i zmianie czoła rusza do Krakowa Gł., skąd odjedzie jako Regio 34308 do Katowic

1 2 3
Starsze 4 Nowsze 5 6 7 8
powrót