Powrót do relacji
Kraków Mydlniki –  Katowice – Lubliniec – Wrocław Gł. – Poznań Gł. –
 – Inowrocław – Toruń Gł.
1
Możesz w tym samym oknie zobaczyć również trasy z pozostałych dni. W tym celu kliknij w z lewej strony mapy i zaznacz je w menu legendy.
1

Powrót do relacji